Statut Udruženja

Statut Udruženja doktora medicine privatne prakse RS možete preuzeti ovdje

 

Zaključci sa Radionice

Zaključke sa Radionice "Integracija privatnog sektora u sistemu zdravstvene zaštite RS - juče, danas, sutra" možete preuzeti ovdje

   

Usvojene odluke sa VI Skupštine Udruženja

Usvojene odluke sa VI redovne Skupštine Udruženja doktora privatne prakse Republike Srpske možete preuzeti ovdje

 

Formular za reviziju baze podataka

Formular za reviziju baze podataka članova Udruženja doktora medicine privatne prakse Republike Srpske možete preuzeti ovdje

   

Sponzori