Obavještenje za SERTIFIKACIJU

TERMINI EDUKACIJA I SEMINARA KOJI SU OBAVEZNI  U SKLOPU PROCESA SERTIFIKACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MORAJU SE OBAVITI   DO TERMINA ZA PREDOCJENJIVANJE

BANJA LUKA

1. HOTEL Ćetojević, 22.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. HOTEL Fortuna, 05.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante ispecijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2.Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3.Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

 

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove( doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata) .Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci  o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

BIJELJINA ,Etno selo Stanišić

1. 29.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. 12.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante i specijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2. Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3. Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove (doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata).Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM  PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

NAPOMENA U kotizaciju je uračunato prisiustvovanje edukacijama,piće i hrana u pauzama predavanja te troškovi  organizacije skupova. Obavezna je uplata članarine za 2014.godinu do 20 marta o.g. radi izmirivanja obaveza koje je Udruženje preuzelo prema  konsultantu za sertifikaciju.Ustanove koje nisu izmirile svoje obaveze neće biti u mogućnosti preuzeti dokumentaciju koja je obavezna  u provođenju procesa sertifikacije.


Sponzori