Obavještenje za članove

PDFŠtampaEl. pošta

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sastanak i druženje koje smo ove godine organizovali u ugodnom ambijentu hotela JELENA u BANJALUCI 30.01.2016. (subota) godine sa početkom u 14:00 časova.  

Prvi dio sastanka će biti posvećen aktulenim pitanjima iz domena porodične medicine, pedrijatrije i ginekologije, konsultativno specijalističke zdravstvene zaštite, dijagnostike te medicine rada.  Tokom drugog dijela sastanka će biti razmatrani problemi rada Udruženja u predhodnom periodu te donijeti određeni zaključci u cijlu boljeg i efikasnijeg funkconisanja Udružeja u narednom periodu.

Želimo da istaknemo da je od neprocjenjivog značaja, zbog daljnjeg odvijanja procesa integracije privatnog sektora da što veći broj članova Udruženja bude prisutan jer time još dodatno dajemo snagu ovom sastanku i poticaj da se Institucije još snažnije „okrenu“ privatnom sektoru i u budućem periodu.

U večernjim satima se planira atraktivan program van hotela u restoranu SPLAV u Banja Luci.

Upravni odbor Udruženja je na svom redovnom sastanku odredio kotizaciju u visini od 50 KM u koju je uključeno korišćenje konferencijske sale, zajednički ručak na bazi šedskog stola u pauzi sastanka te piće za vrijeme ručka i pauze. Kotizacija ne pokriva troškove večernjeg druženja u restoranu SPLAV.

 Smještaj u hotelu Jelena je organizovan po povlaštenim cijenama za članove Udruženja te je moguće sve detalje oko smještaja kao i rezervaciju izvršiti na brojeve telefona 051 329 200.

Za prisustvovanje sastanku obavezna je prijava putem mela Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem telefona 065 565 393.

Seminaru i sastanku mogu prisustvovati članovi Udruženja koji su izmirili redovne mjesečne obaveze (članarinu) i priložili dokaz o uplati kotizacije od 50 KM (kotizacija se može platiti i na licu mjesta po dalasku)

Molimo da članovi dođu na vrijeme da bi se prije početka sastanka obavila registracija i ostale formalnosti  kako bi na vrijeme počeli sa radom. 

 

Odlaganje med. otpada

PDFŠtampaEl. pošta

Poštovani  članovi  Udruženja,

Koristim priliku da Vas obavijestim da je Udruženje doktora medicine privatne prakse RS sklopilo Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji  sa firmom ECO GROUP d.o.o. u cilju zbrinjavanja,transporta i prerade medicnskog infektivnog otpada koji nastaje u procesu  obavljanja djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Za članove udruženja je ponuđen je paušalni  iznos na godišnjem nivou  i to za dvije kategorije:

1.ZU članovi Udruženja na teritoriji grada Banja Luka    198,90 KM sa uračunatim PDV

2.ZU članovi Udruženja van teritorije grada Banja luka     257,40 KM sa uračunatim PDV.

Ponuđena nam je i isporuka prateće ambalaže  i to:

 

1.kutija za oštre predmete  0,50 L     1,50 KM +PDV

2.kutija za oštre predmete  2,35 L       3,00 KM+PDV

3.kanta za infektivni otpad  10 L           5,00 KM+PDV

4.kanta za farmaceutski otpad  10L      5,00 KM+PDV

5.kese za inf.med.otad  15L(10/1)         1,90KM+PDV

Ukoliko ste zainteresovani sa saradnju sa gore navedenom irmom potrebno je da se javite na dolje navedene kontakte radi  sklapanja Ugovora vaše zdravstvene ustanove sa firmom Ecogroup doo .

Ecogroup d.o.o. ,Banja Luka,Dositeja Obradovića  1,

www.ecogroupdoo.com

E-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ,

tel  051 211 944, fax 051 215 944.

 

Lijep pozdrav,

Gordana Šukalo,predsjednica UO Udruženja 

   

Sertifikacija Bijeljina - FOTO

PDFŠtampaEl. pošta

   
   

Obavještenje za SERTIFIKACIJU

PDFŠtampaEl. pošta

TERMINI EDUKACIJA I SEMINARA KOJI SU OBAVEZNI  U SKLOPU PROCESA SERTIFIKACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MORAJU SE OBAVITI   DO TERMINA ZA PREDOCJENJIVANJE

BANJA LUKA

1. HOTEL Ćetojević, 22.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. HOTEL Fortuna, 05.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante ispecijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2.Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3.Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

 

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove( doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata) .Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci  o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

BIJELJINA ,Etno selo Stanišić

1. 29.mart (subota) s početkom u 13 časova

TEMA Implementacija procedura za ambulante porodične medicine ,specijalistčke ambulante i specijalističke centre, trajanje 3,5 sata

Obavezno prisustvovanje svih vlasnika privatnih zdravstvenih ustanova

KOTIZACIJA  50 KM PO UČESNIKU

 

2. 12.april (subota) s početkom u 12 časova 

TEME:

1. Edukacija o kontroli infekcija  za ambulante porodične medicine,specijalističke ambulante i specijalističke centre,trajanje 3.5 sata

2. Obuka iz zaštite od požara ,trajanje  45 minuta

3. Obuka o zaštiti na radu ,trajanje 45 minuta

Obavezno prisustvovanje svih zdravstvenih radnika iz svake zdravstvene ustanove (doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara,laboranata).Zdravstveni radnici koji imaju potvrde o završenoj obuci o zaštiti pd požara  i o završenoj obuci  za bezbjednost i zaštitu na radu ne prisustvuju ovim obukama.

KOTIZACIJA 50 KM  PO UČESNIKU (bez  obuka iz stavki 2.i 3.) odnosno 70 KM PO UČESNIKU ako prisustvuju obukama pod 2 . i 3. radi sticanja potvrda iz zaštite od požara i bezbjednosti na radu.

 

NAPOMENA U kotizaciju je uračunato prisiustvovanje edukacijama,piće i hrana u pauzama predavanja te troškovi  organizacije skupova. Obavezna je uplata članarine za 2014.godinu do 20 marta o.g. radi izmirivanja obaveza koje je Udruženje preuzelo prema  konsultantu za sertifikaciju.Ustanove koje nisu izmirile svoje obaveze neće biti u mogućnosti preuzeti dokumentaciju koja je obavezna  u provođenju procesa sertifikacije.


   

Strana 1 od 5

Sponzori